Biuro rachunkowe Bielsko

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Biura Rachunkowego „Maja”
 i skorzystania z oferowanych usług.
Działające już ponad 15 lat na polskim rynku księgowym Biuro Rachunkowe „Maja” świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadrowo-płacową dla podmiotów o różnych formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i różnych profilach działalności. Klientami BR „Maja” są zarówno firmy jednoosobowe, małe firmy rodzinne jak i średnie oraz duże spółki.

E-mail: biuro@janicka.pl    

biuro rachunkowe bielsko

Klientami BR „Maja” są przede wszystkim firmy z województwa śląskiego a zwłaszcza z okolic Bielska-Białej, Skoczowa, Ustronia, Czechowic-Dziedzic.

Zapraszamy także do korzystania z usług BR „Maja” firmy spoza województwa śląskiego. Siedziba BR „Maja”i centrum rozliczeniowe znajduje się w Bielsku-Białej. Wymiana dokumentacji z Klientami spoza Bielska-Białej odbywa się poprzez pocztę e-mail oraz pocztę kurierską.

Powierzając BR „Maja” prowadzenie księgowości Klienci BR „Maja” nie tylko mogą być spokojni, że dokumentacja księgowa, płacowa czy kadrowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale także nie muszą się obawiać błędów w dokumentacji oraz kontroli skarbowych – wiedza merytoryczna i doświadczenie pracowników BR „Maja” pozwala im dobrze przygotować się do ewentualnych kontroli i bronić interesów Klienta.

Zlecenie firmie zewnętrznej prowadzenia usług księgowych czy kadrowo-płacowych jest znacznie tańsze niż zatrudnianie etatowych pracowników. BR „Maja” zgodnie z przepisami o prowadzeniu usług księgowych ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg oraz rozliczeń klientów przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność BR „Maja” jest ubezpieczona w zakresie OC. Polisa rozszerzona jest o klauzulę 40 dotycząca płac. Dotychczas nie zaistniała potrzeba skorzystania z ubezpieczenia.

*

BR „Maja” pomaga swoim Klientom w załatwianiu formalności i rozwiązaniu problemów dotyczących założenia działalności gospodarczej, prowadzenia jej a także zawieszenia i likwidacji działalności gospodarczej. Pracownicy BR „Maja” podpowiadają Klientom, jak w oparciu o obowiązujące przepisy prawa można obniżyć obciążenia podatkowe.

*

Klientów BR „Maja” obsługuje profesjonalny personel: wszyscy pracownicy Biura posiadają wykształcenie wyższe, uczestniczą w szkoleniach z zakresu podatków i rachunkowości. Często zmieniające się przepisy podatkowe sprawiają problemy właścicielom firm i podatnikom – pracownicy BR „Maja” śledzą je na bieżąco, przez co oferują usługę opartą na aktualnych przepisach, rzetelną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Na Klientach BR „Maja” spoczywa jedynie obowiązek rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych i przekazania zebranych dokumentów w uzgodniony sposób i w ustalonych terminach.

Usługi księgowe

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie pełnej księgowości (księgi handlowe).
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o ustawy o podatku akcyzowym.
 • Sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów niezbędnych deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczych wraz z dostarczaniem ich do odpowiednich urzędów.
 • Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego.
 • Rozliczenia ulg budowlanych.
 • Przygotowanie wniosków kredytowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości.
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych.
  Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz innymi urzędami w zakresie umocowania zawartego w umowie.
bielsko księgowy sp zoo

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Zakładanie i prowadzenia akt osobowych, kart urlopowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników.
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 • Przygotowywanie umów dodatkowych do umowy o pracę (umowy o odpowiedzialności materialnej, o używanie samochodu itp.).
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac.
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji.
 • Wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych. .
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych.
 • Przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS.
 • Przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń.
 • Organizacja badań lekarskich.
 • Organizacja szkoleń BHP.

Inne usługi

 • Stały nadzór podatkowy.
 • Dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji.
 • Pomoc w wyborze rozwiązań optymalizujących wysokości należności podatkowych.
 • Wykonywanie analiz podatkowych planowanych przedsięwzięć.
 • Pomoc w uzyskaniu kredytów, sporządzaniu prognoz i analiz wykonalności projektów dla banków.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS, Sąd Rejonowy),
 • Przygotowywanie oraz załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, Sądzie Rejestrowym.
 • Wszystkim Klientom pracownicy BR „Maja” udzielają bez ograniczeń wszelkich porad oraz wyjaśnień księgowo-podatkowych,

Usługi dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej

 • Przygotowanie wniosków kredytowych.
  Przygotowanie zeznań rocznych.
 • Przygotowanie rozliczenia w zakresie umowy najmy lub dzierżawy.
 • Przygotowanie umowy kupna sprzedaży (podatek od czynności cywilnoprawnych PCC).
  Przygotowanie wniosków VZM (zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych).

Wszystkie ceny usług świadczonych przez BR „Maja” negocjowane są indywidualnie z każdym klientem. Ceny ustalane są ryczałtowo i zależą od:

 • formy prawnej prowadzonej działalności
 • specyfiki działalności
 • wybranej przez Klienta formy opodatkowania
 • wielkości zatrudnienia
 • ilości dokumentów księgowych w miesiącu (faktury zakupu, faktury sprzedaży, raporty kasowe, wyciągi bankowe)

Ceny za prowadzenie KPiR od 250 złotych netto a za księgi handlowe od 600 złotych netto.

Biuro Rachunkowe „Maja”   mgr Małgorzata Janicka
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 20  Bielsko Biała 43-300
E-mail: biuro@janicka.pl    
Tel. kom. 509 149  730

Właściciel: mgr Małgorzata Janicka
Licencja Ministra Finansów RP nr 10546/98